Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Lubinie
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 5, parter
tel. 76 75-44-210
fax. 76 75-44-211
czynne codziennie
od 800 do 1500
w pierwszy poniedziałek miesiąca czynne od 800 do 1800
e-mail: boi@lubin.sr.gov.pl

W dniu 08.05.2017r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne od godz. 8.00 do godz. 18.00

Zadania  Biura  Obsługi  Interesantów:

1.    Informowanie o funkcjonujących wydziałach Sądu Rejonowego w Lubinie oraz o zakresie ich działania (właściwość
        miejscowa i rzeczowa).
2.    Informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach w Sądzie.
3.    Wskazywanie siedzib innych Sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy.
4.    Wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji.
5.    Udostępnianie adresów i telefonów innych instytucji pozasądowych, np. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego,
        Urzędu Miejskiego, prokuratur, komend policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw
        Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, itp.
6.    Udostępnianie list kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych, komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych,
        ewentualnie instytucji, organizacji lub stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną.
7.    Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie.
8.    Dystrybucja formularzy urzędowych.
9.    Informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta Sądu.
10.  Informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, o pomoc sądową lub przydzielenia
         obrońcy lub pełnomocnika z urzędu,
11.  Informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej,
12.  Udostępnianie stronom do czytania akt spraw.


Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2016-09-14
Opis zmiany:
Dodanie listy zadań BOI