Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu – Beata Kosiorowska
Sąd Rejonowy w Lubinie
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 337, III piętro
tel. 76 75-44-220
fax. 76 75-44-211
e-mail: beata.kosiorowska@lubin.sr.gov.pl


Dyrektor sądu:

  1. jest organem kierującym gospodarką finansową sądu, 
  2. kieruje działalnością administracyjną sądu, polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu, 
  3. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, 
  4. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, 
  5. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  6. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu