II Wydział Karny

II Wydział Karny
Przewodniczący – SSR Marcin Frankowicz 
Przyjmuje interesantów: we wtorki i w piątki od godz. 1000 do 1200 (w pokoju nr 314).
Zastępca Przewodniczącego – SSR Witold Bojanowski

Kierownik Sekretariatu  Grażyna Lachowska

Sekretariat Wydziału
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 303, III piętro
tel. 76 75-44-120
fax 76 75-44-126
e-mail: wydzial.karny@lubin.sr.gov.pl

Sekcja ds. wykonywania orzeczeń i windykacji należności sądowych
w sprawach karnych w II Wydziale Karnym
Kierownik Sekcji – SSR Dorota Kamińska

Kierownik Sekretariatu  Krystyna Dudek

Sekretariat Sekcji
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 307, III piętro
tel. 76 75-44-130
fax 76 75-44-189
e-mail: wydzial.wykonawczy@lubin.sr.gov.pl

Informacji o prowadzonych w Wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel. 76 7544210, e-mail: boi@lubin.sr.gov.pl

 

Wydział Karny Sądu Rejonowego rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, m. in.:

 • wniesione aktem oskarżenia,
 • w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 • wnioski prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego,
 • wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • o przestępstwa skarbowe, w których wniesiono do sadu akt oskarżenia,
 • o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia,
 • zażalenia na zatrzymanie osoby,
 • zażalenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie zastosowania innych środków zapobiegawczych,
 • o przestępstwa skarbowe w postępowaniu wykonawczym toczącym się przed sądem w szczególności dotyczące:
 • udzielenia pomocy sądowej,
 • próśb o ułaskawienie,
 • wniosków o rozłożenie, umorzenie należności sądowych,
 • wniosków o zarządzenie wykonania kar pozbawienia wolności uprzednio zawieszonych oraz kar zastępczych,
 • wniosków o odroczenie lub odwołanie wykonania kary pozbawienia wolności.

Sędziowie orzekający:

 1. Bem-Iwańska Agnieszka,
 2. Bielecka Magdalena,
 3. Bojanowski Witold,
 4. Frankowicz Marcin,
 5. Kamińska Dorota,
 6. Marek-Naskrętska Julita,
 7. Stankiewicz Adam.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-06
Publikacja w dniu:
2017-12-06
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-20
Publikacja w dniu:
2017-07-20
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2016-09-14
Opis zmiany:
Edycja listy Referendarzy