Informacje statystyczne 2017

1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017

2. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2017

3. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017

4. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017

5. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017

6. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017

7. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017

8. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017

9. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017

10. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017

11. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2017

12. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2017

13. MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017

14. MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2017

15. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017

16. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017

17. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej za I półrocze 2017

18. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej za rok 2017

Rejestr zmian dla: Informacje statystyczne 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
Dodano sprawozdania za cały rok 2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-03
Publikacja w dniu:
2017-08-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-03
Publikacja w dniu:
2017-08-03
Opis zmiany:
Utworzono informację