Informacje statystyczne 2018

1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2018

2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2018

3. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2018

4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2018

5. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2018

6. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2018

7. MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2018

8. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2018

9. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2018

10. ms-s16-18-sprawozdanie-w-sprawach-rodzinnych-i-nieletnich-za-rok-2018.pdf

11. ms-s1-sprawozdanie-w-sprawach-cywilnych-za-rok-2018.pdf

12. ms-s40-sprawozdanie-z-dzialalnosci-kuratorskiej-sluzby-sadowej-za-rok-2018.pdf

13. ms-s6-sprawozdanie-w-sprawie-osob-osadzonych-w-pierwszej-instancji-wedlug-wlasciwosci-rzeczowej-za-rok-2018.pdf

14. ms-s10-sprawozdanie-z-sadowego-wykonywania-orzeczen-wedlug-wlasciwosci-rzeczowej-za-rok-2018.pdf

15. ms-s5-sprawozdanie-w-sprawach-karnych-i-wykroczeniowych-za-rok-2018.pdf

16. ms-s11-12-sprawozdanie-z-zakresu-prawa-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych-za-rok-2018.pdf

17. ms-s20kw-sprawozdanie-w-sprawach-dotyczacych-ksiag-wieczystych-za-rok-2018.pdf

18. ms-s7-sprawozdanie-z-orzecznictwa-w-sprawach-o-wykroczenia-za-rok-2018.pdf

Rejestr zmian dla: Informacje statystyczne 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d