IV Wydział Pracy

IV Wydział Pracy
Przewodniczący – SSR Agata Mularska-Karamon
Przyjmuje interesantów: w czwartki od godz. 1000 do 1200

Kierownik Sekretariatu  Magdalena Weryńska

Sekretariat Wydziału
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 332, III piętro
tel. 76 75-44-160
fax 76 75-44-169
e-mail: wydzial.pracy@lubin.sr.gov.pl

Informacji o prowadzonych w Wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel. 76 7544210, e-mail: boi@lubin.sr.gov.pl


W Wydziale Pracy Sądu Rejonowego rozpoznawane są m. in. sprawy:

  • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek pracy wbrew zawartej między nimi umowie ma cechy stosunku pracy, 
  • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy, 
  • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
  • o ekwiwalent za urlop, 
  • o przywrócenie do pracy, 
  • o wydanie świadectwa pracy.

Sędziowie orzekający:

  1. Mularska-Karamon Agata

 

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2016-09-14
Opis zmiany:
Edycja listy sędziów