Kasa i konta bankowe

Konto dochodów:
Sąd Rejonowy w Lubinie
NBP O/Okr. we Wrocławiu
42 1010 1674 0038 5422 3100 0000
Konto zaliczek:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu
09 1130 1033 0018 8161 3020 0005

Konto sum depozytowych:
(wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe, Fundusz Pracy)
Waluta Nr konta
PLN 69 1130 1017 0021 1001 8490 0004
USD 42 1130 1017 0021 1001 8490 0005
EUR 26 1130 1017 0021 1001 8490 0002
CHF 53 1130 1017 0021 1001 8490 0001
GBP 96 1130 1017 0021 1001 8490 0003
Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe. Kasa Sądu nie będzie miała możliwości przyjmowania wpłat i wypłat dotyczących sum depozytowych.
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wpisać „rachunek depozytowy Ministra Finansów”, wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

NIP Sądu Rejonowego w Lubinie
692-10-20-087

Z dniem 1 stycznia 2017r. udostępnione zostały funkcjonalności systemu e-Płatności, umożliwiające dokonywanie płatności z wykorzystaniem nowych, dodatkowych form płatności wprowadzanych zapisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016r., poz. 408 ze zm.) tj.:

  • formy bezgotówkowej za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury wniesienia opłaty i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący e-płatności (szybki przelew, karta płatnicza) – za pośrednictwem portalu e-płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • znak opłaty sądowej w formie elektronicznej (w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego).

 

Rejestr zmian dla: Kasa i konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-13
Publikacja w dniu:
2017-01-13
Opis zmiany:
aktualizacja informacji