Oddział administracyjny

Oddział  Administracyjny
Kierownik Oddziału Administracyjnego – Anna  Kaleta
Sąd Rejonowy w Lubinie
ul. Wrocławska  3
59-300   Lubin
pok. 317,  III piętro
tel. 76 75-44-200
fax. 76 75-44-211
e-mail: oddzial.administracyjny@lubin.sr.gov.pl
 
Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego należą w szczególności:
- sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów,
- sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego,
- sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,
- sprawy usprawnień organizacji pracy sekretariatów,
- sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
- prowadzenie i nadzór biura podawczego sądu,
- prowadzenie i nadzór biura obsługi interesantów,
- nadzór nad archiwum zakładowym,
- prowadzenie sekretariatu prezesa i wiceprezesa sądu.

Rejestr zmian dla: Oddział administracyjny