Oferty pracy

Artykuły

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI SEKRETARZA SĄDOWEGO W RAMACH UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577 j.t.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400 j.t.) ogłasza nabór - w drodze konkursu - na jedno stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza sądowego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI SEKRETARZA SĄDOWEGO

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577 j.t.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów na  staż  urzędniczy  w  sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400 j.t.) ogłasza nabór -  w drodze konkursu -  na jedno stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza sądowego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 155 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228 j.t. ze zm.) ogłasza nabór - w drodze konkursu - na jedno stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3, 59-300 Lubin.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

       Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577 j.t. ), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów na  staż  urzędniczy  w  sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400)   ogłasza nabór -  w drodze konkursu - na jedno stanowisko informatyka w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

       Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577 j.t. ), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów na  staż  urzędniczy  w  sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400)   ogłasza nabór -  w drodze konkursu - na osiem stanowisk stażysty w ramach umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie, na podstawie art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2018. 769 j.t. ze zm.) ogłasza nabór – w drodze konkursu - na jedno stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3, 59-300 Lubin.

  Czytajwięcejo: