Ogłoszenie z dnia 01.09.2017 r. sygn. akt IIK 1905/2010

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie wzywa osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie przeciwko Danielowi Duszy sygn. akt II K 1905/10 depozytu w postaci telewizora marki Telestar, tj. dowodu rzeczowego ujętego w wykazie dowodów rzeczowych na karcie 15 akt sprawy pod poz. 2 w terminie 3 lat od daty wywieszenia ogłoszenia.
Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 01.09.2017 r. sygn. akt IIK 1905/2010

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-04
Publikacja w dniu:
2017-09-04
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie