Ogłoszenie z dnia 08.11.2017r. sygn. akt I Ns 947/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza po Helenie Szymanowicz, PESEL 39020905505, zmarłej w dniu 12 lipca 2016 r. w Wołowie, ostatnio stale zamieszkałej w Polkowicach, ul. 11-go Lutego 10/2. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po w/w spadkodawczyni.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 08.11.2017r. sygn. akt I Ns 947/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie