Ogłoszenie z dnia 09.05.2018r. sygn. akt I Ns 246/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Lubin przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej „Katanga” w Lubinie ogłasza o wydaniu w dniu 13.04.2018r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Grażyny Możdżeń, PESEL 55050315301, zmarłej w dniu 25.09.2016r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie.
Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcom, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 09.05.2018r. sygn. akt I Ns 246/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji