Ogłoszenie z dnia 09.07.2018r. sygn. akt II K 2156/13

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie wzywa osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 10 października 2014r. w sprawie przeciwko Mariuszowi Radwańskiemu i Janowi Curyło, sygn. akt II K 2156/13 depozytu w postaci telewizora marki Thompson 22 cale, tj. dowodu rzeczowego ujętego w wykazie dowodów rzeczowych nr V/292/13 na karcie 177 akt sprawy pod poz. 30 w terminie 6 miesięcy od daty wywieszenia ogłoszenia. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.
W celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Lubinie ul. Wrocławska 3 Sekretariat Wydziału Karnego.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 09.07.2018r. sygn. akt II K 2156/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji