Ogłoszenie z dnia 11.04.2018r. sygn. akt I Ns 1189/17

OGŁOSZENIE

Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po zmarłym Wojciechu Józefie Gajewskim, zmarłym w dniu 22 października 2010 r. w Krzeczynie Wielkim nr PESEL 54033107731, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć  w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 11.04.2018r. sygn. akt I Ns 1189/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji