Ogłoszenie z dnia 11.04.2018r. sygn. akt I Ns 6/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 30 marca 2018 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 6/18 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jacku Wojciechu Szwajkowskim, urodzonym dnia 03.11.1973 r. w Sulechowie, zmarłym dnia (data znalezienia zwłok) 16.08.2017 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie przy ul. Sowiej 1/50, nr PESEL: 73110304270. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 11.04.2018r. sygn. akt I Ns 6/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
Utworzono informacje