Ogłoszenie z dnia 11.09.2018r. sygn. akt I Ns 622/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 11 września 2018 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 622/18 postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu przez spadkobierczynię Lidię Wójtowicz wykazu inwentarza po Edwardzie Wójtowiczu, PESEL 49032711676, zmarłym dnia 09 kwietnia 2018 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie (59-300), ul. Wronia 23/5. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ponadto ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 11.09.2018r. sygn. akt I Ns 622/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji