Ogłoszenie z dnia 12.09.2017 r. sygn. akt I Ns 1677/16

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 05 stycznia 2017 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 1677/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Łukaszu Macieju Chaczko, PESEL 86082308856, zmarłym dnia 02 kwietnia 2014 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Krzeczynie Wielkim 9d, 59-311 Krzeczyn Wielki. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zmieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 12.09.2017 r. sygn. akt I Ns 1677/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
Dodano skan oryginału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji