Ogłoszenie z dnia 13.03.2018 r. sygn. akt I Ns 820/17

OGŁOSZENIE

Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po Bogusławie Dąbrowskiej zmarłej dnia 4 grudnia 2016r. w Lubinie nr pesel 57071200981, ostatnio stale zamieszkałej w Chróstniku. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 13.03.2018 r. sygn. akt I Ns 820/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji