Ogłoszenie z dnia 13.09.2017 r. sygn. akt I Ns 610/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 4 września 2017r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 610/17 postanowienie o sporządzeniu spisu nwentarza majątku spadkowego spadkodawcy Krzysztofa Ślizaka (Ślizak), PESEL: 70021710839, zmarłego w dniu 16.07.2007r. w Lubinie, ostatnio zamieszkałego przy ul. Armii Krajowej 16/16, 59-300 Lubin. Jednocześnie na podstawie art. 637 §1 k.p.c. Sąd spadku poucza, że osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zmieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 13.09.2017 r. sygn. akt I Ns 610/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-13
Publikacja w dniu:
2017-09-13
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji