Ogłoszenie z dnia 15.06.2018r. sygn. akt I Ns 126/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza po Zbigniewie Strzelbickim PESEL 64073111953, ostatnio zamieszkałym w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176/112, zmarłym dnia 06.11.2008 r., wydane zostało postanowienie w dniu 10.04.2018 r. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmiotu należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zmieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 15.06.2018r. sygn. akt I Ns 126/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji