Ogłoszenie z dnia 18.04.2018r. sygn. akt I Ns 215/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 215/18 postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia wykazu inwentarza złożonego przez spadkobierczynię Ewę Przygocką po Stanisławie Czaplińskim, PESEL 35050801356, zmarłym dnia 2 stycznia 2017 r. w Legnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie, ul. Paderewskiego 48/8.
Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 18.04.2018r. sygn. akt I Ns 215/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji