Ogłoszenie z dnia 18.09.2018r. sygn. akt I Ns 892/18

OGŁOSZENIE

Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po zmarłym Ryszardzie Wałachu zmarłym w dniu 19 lutego 2018r. w miejscowości Zimna Woda nr PESEL 50042106055, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Zimna Woda. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 18.09.2018r. sygn. akt I Ns 892/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-19
Publikacja w dniu:
2018-09-19
Opis zmiany:
Utworzenie informacji