Ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r. sygn. akt I Ns 1165/17

OGŁOSZENIE 

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Polkowice ogłasza o wydaniu w dniu 04.12.2017r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawcy Mirosława Stępień, PESEL 65052310037, zmarłego w dniu 21.11.2012r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałego w Polkowicach przy ulicy Kmicica 1/15. 

Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r. sygn. akt I Ns 1165/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji