OGŁOSZENIE Z DNIA 21.08.2018R. SYGN. AKT I Ns 1260/17

Lubin, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Sygn. akt I Ns 1260/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Lubin ogłasza o wydaniu w dniu 06.08.2018r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Janiny Grabarz, PESEL 32111305581, zmarłej w dniu 24.12.2008r. w Kamiennej Górze, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie.
Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie wersja PDF

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE Z DNIA 21.08.2018R. SYGN. AKT I Ns 1260/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
b/d