Ogłoszenie z dnia 23.04.2018r. sygn. akt I Ns 361/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie ogłasza, że zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Robercie Mikołaju Gronowskim PESEL: 67120507314 zmarłym dnia 7 listopada 2014r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie oraz poucza, że spadkobiercy uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zmieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 23.04.2018r. sygn. akt I Ns 361/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji