Ogłoszenie z dnia 24.04.2018r. sygn. akt I Ns 360/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie w oparciu o art. 638 § 2 k.p.c. ogłasza, że:
w sprawie o sygn. akt I Ns 360/18 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie z wniosku Gminy Miejskiej Lubin, przy udziale Elżbiety Rożnowskiej, o sporządzenie spisu inwentarza - Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny wydał postanowienie z dnia 12.04.2018r. o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawcy Włodzimierza Rożnowskiego, PESEL - 56010125839, zmarłego dnia 21.04.201 lr. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałego w Lubinie, ul. Traugutta 10/1. Nadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 24.04.2018r. sygn. akt I Ns 360/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji