Ogłoszenie z dnia 25.09.2018r. sygn. akt I Ns 809/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 809/18 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Adamowicz, urodzonym dnia 31.05.1971 r. w Lubinie, zmarłym dnia 29.11.2017r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie przy ul. Staszica 36/15 , nr PESEL:71053111331.
Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 25.09.2018r. sygn. akt I Ns 809/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji