Ogłoszenie z dnia 27.02.2018 r. sygn. akt I Ns 447/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza po Czesławie Burzyńskim, PESEL 49111207331, zmarłym 19 maja 2016 roku w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie przy ul. Feliksa Stamma 3/7. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po w/w spadkodawczyni.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 27.02.2018 r. sygn. akt I Ns 447/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
Dodano wersję PDF
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji