Ogłoszenie z dnia 29.06.2018r. sygn. akt I Ns 202/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w  Lubinie ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o złożeniu przez Ewę Lange wykazu inwentarza po zmarłym Henryku Mieczysławie Lange (synu Mieczysława i Pelagii), zmarłym 19 grudnia 2017 r. w Legnicy oraz poucza, że ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni oraz spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo  wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 29.06.2018r. sygn. akt I Ns 202/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji