Ogłoszenie z dnia 29.08.2017 r. sygn. akt I Ns 318/17

OGŁOSZENIE


Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po zmarłym Marianie Szałapskim zmarłym w dniu 27 kwietnia 2016r. w Polkowicach nr PESEL 35121506410, ostatnio stale zamieszkałym w Polkowicach. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 29.08.2017 r. sygn. akt I Ns 318/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie