Ogłoszenie z dnia 30.11.2018 r. sygn. akt I Ns 1013/18

sygn. akt: I Ns 1013/18

POSTANOWIENIE

dnia 30 listopada 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Sędzia Sądu Rejonowego Marek Tęcza

po rozpoznaniu 30 listopada 2018 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Doroty Pochna

o złożenie wykazu inwentarza

 

 

postanawia:

zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez spadkobierczynię Dorotę Pochna wykazu inwentarza po spadkodawcy Julianie Horbalu, zmarłym 08 stycznia 2017 roku w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Bukownej nr 30 (gmina Lubin), posiadającego numer PESEL 37042904715, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Lubinie na okres 30 dni.  

 

  

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6363 § 2 kpc na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu notariusz sporządza protokół obejmujący wykaz inwentarza. Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie przesyła wypis protokołu do sądu spadku, który niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza (§ 3).

Wnioskodawczyni Dorota Pochna jest uczestniczką postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po Julianie Horbalu toczącego się w Sądzie Rejonowym w Lubinie pod sygnaturą I Ns 332/17, jako siostrzenica spadkodawcy. W dniu 19 września 2018 roku złożyła przed notariuszem wykaz inwentarza spadku po Julianie Horbalu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 6363  § 3 kpc, Sąd postanowił zarządzić ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia, mając na uwadze, że zgodnie z art. 6381 § 1 kpc ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 30.11.2018 r. sygn. akt I Ns 1013/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d