Opłaty Sądowe

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że z dniem 03.04.2018r. w kasie Sądu Rejonowego w Lubinie, odstąpiono od sprzedaży tradycyjnych (papierowych) znaków opłaty sądowej, które z dniem 01.07.2018r. całkowicie wychodzą z użycia.

Obecnie do uiszczenia opłaty sądowej służą znaki opłaty sądowej w nowej elektronicznej formie. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficznego kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r. Po tej dacie:

- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

- dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018r. które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

- na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

- w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl, niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczenie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

- bezgotówkowej-tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu 42 1010 1674 0038 5422 3100 0000;

- wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych reguluje:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o:

  • -ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. 2015.526 tekst jednoilty),
  • -zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 65, poz. 419).

Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach:

  • sądów rejonowych i ich wydziałach zamiejscowych,
  • sądów okręgowych oraz ich ośrodkach zamiejscowych i wydziałach zamiejscowych,
  • sądów apelacyjnych.

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty sądowe w sprawach cywilnychotwiera się w nowym oknie

 

Rejestr zmian dla: Opłaty Sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji