Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 lutego – 25 lutego 2018r. będą się odbywały obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
  W Sądzie Rejonowym w Lubinie w dniach 19 – 23 lutego 2018r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze budynku Sądu pokój nr 5 udzielane będą bezpłatne porady prawne osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  Porady prawne udzielane będą przez asystentów sędziów i referendarza sądowego.

  Wersja PDF

 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2018 r. sygn. akt I Ns 1370/17

  OGŁOSZENIE

  Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po zmarłej Krystynie Stadnickiej, zmarłej w dniu 25 marca 2016 r. w Lubinie nr PESEL 47080404944, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 08.01.2018 r. sygn. akt I Ns 1269/17

  OGŁOSZENIE

  Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po zmarłej Krystynie Stadnickiej, zmarłej w dniu 25 marca 2016 r. w Lubinie nr PESEL 47080404944, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r. sygn. akt I Ns 1165/17

  OGŁOSZENIE 

  Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Polkowice ogłasza o wydaniu w dniu 04.12.2017r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawcy Mirosława Stępień, PESEL 65052310037, zmarłego w dniu 21.11.2012r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałego w Polkowicach przy ulicy Kmicica 1/15. 

  Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa SR w Lubinie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018r.

  W Sądzie Rejonowym w Lubinie dzień 2 stycznia 2018r., zarządza się dniem wolnym od pracy.

  Zarządzenie nr 19/17 z dnia 09 listopada 2017r.