Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2019r. sygn. akt I Ns 369/19

  Lubin, dnia 12 czerwca 2019r.  

  Sygn. akt I Ns 369/19

   

  OGŁOSZENIE

    

  Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po zmarłym Zdzisławie Michale Trznadel zmarłym w dniu 24 stycznia 2019r. w Lubinie nr PESEL 42062505394, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • F-2503-89/2019

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  Przedmiot zamówienia:
  Roboty malarskie oraz naprawcze w części pomieszczeń Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3
  Oznaczenie postępowania:
  F-2503-89/19
  Informacja z otwarcia ofert:

  Czytajwięcejo:
 • F-2503-86/2019

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  Przedmiot zamówienia:
  Roboty naprawcze na dachu budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3
  Oznaczenie postępowania:
  F-2503-86/19
  Informacja z otwarcia ofert:

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LE1U/00050342/8

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LE1U/00050342/8

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI SEKRETARZA SĄDOWEGO W RAMACH UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577 j.t.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400 j.t.) ogłasza nabór - w drodze konkursu - na jedno stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza sądowego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo: