Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2017 r. sygn. akt I Ns 2325/15

  OGŁOSZENIE

  W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 2325/15, toczy się postępowanie z wniosku Euro Banku S.A. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Leszku Zillmannie (Zillmann), ostatnio stale zamieszkałym: ul. II Armii Wojska Polskiego 1/6, 59-300 Lubin, zmarłym dnia 08.11.2012r. w Lubinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców w/w zmarłego, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa SR w Lubinie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018r.

  W Sądzie Rejonowym w Lubinie dzień 2 stycznia 2018r., zarządza się dniem wolnym od pracy.

  Zarządzenie nr 19/17 z dnia 09 listopada 2017r.

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2017 r. sygn. akt I Ns 1118/17

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie ogłasza, że zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Robercie Piątkowskim pesel: 69090405658 zmarłym dnia 18 maja 2016 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Polkowicach przy u. Legnickiej nr 7/79 oraz poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • F-35-57/2017

  • Przedmiot zamówienia:
   Remont sanitariatów w pomieszczeniu 312 i 415 w  budynku Sądu Rejonowego w Lubinie
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-57/2017
  • Termin składania ofert:
   03/11/2017 w formie elektronicznej na adres e-mail: beata.kosiorowska@lubin.sr.gov.pl
  Czytajwięcejo:
 • F-35-55/2017

  • Przedmiot zamówienia:
   Malowanie  pomieszczeń oraz wykonanie robót naprawczych w części pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Lubinie
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-55/2017
  • Termin składania ofert:
   29/09/2017 w formie elektronicznej na adres e-mail: beata.kosiorowska@lubin.sr.gov.pl
  Czytajwięcejo: