Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Komunikat SR w Lubinie w sprawie dnia 2 listopada 2017

  W Sądzie Rejonowym w Lubinie dzień 2 listopada 2017, zarządza się dniem wolnym od pracy.

  Zarządzenie 8/17 z dnia 11 maja 2017r.

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO P.O. PROTOKOLANTA W RAMACH UMOWY O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 246), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922) ogłasza nabór - w drodze konkursu - na stanowisko p.o. protokolanta na czas zastępstwa nieobecnego urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Na podstawie art. 155 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013. 1228) 
  Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie
  ogłasza konkurs na jedno stanowisko asystenta sędziego sądowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie

  Czytajwięcejo:
 • TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będą się odbywały w dniach  20 – 26 lutego. 

  Czytajwięcejo:
 • F-350-4/2016

  • Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Lubinie
  • Oznaczenie postępowania:
   F-350-4/2016
  • Termin składania ofert:
   14/09/2016, godzina: 8:15
  Czytajwięcejo: