Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2017 r. sygn. akt I Ns 230/17

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 4 października 2017 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 230/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Lechu Mirynowskim, PESEL 33022701756, zmarłym dnia 20.07.2014 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie 59-300,ul. Niepodległości 1/10. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zmieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2017 r. sygn. akt I Ns 378/17

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 21 września 2017r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 378/17 postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lubinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 150,00 złotych uiszczonej przez Helenę Kulig w sprawie Sądu Rejonowego w Lubinie I Ns 418/16, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Heleny Kulig bezwarunkowo na ich wniosek.

  Czytajwięcejo:
 • F-35-55/2017

  • Przedmiot zamówienia:
   Malowanie  pomieszczeń oraz wykonanie robót naprawczych w części pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Lubinie
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-55/2017
  • Termin składania ofert:
   29/09/2017 w formie elektronicznej na adres e-mail: beata.kosiorowska@lubin.sr.gov.pl
  Czytajwięcejo:
 • F-35-53/2017

  • Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Lubinie
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-53/2017
  • Termin składania ofert:
   19/09/2017, godzina: 9:00
  Czytajwięcejo:
 • F-35-54/2017

  • Przedmiot zamówienia:
   Wymiana opraw oświetleniowych na ciągach  komunikacyjnych II piętra budynku Sądu
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-54/2017
  • Termin składania ofert:
   19/09/2017 w formie elektronicznej na adres e-mail: beata.kosiorowska@lubin.sr.gov.pl
  Czytajwięcejo: