Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW LE1U00050342/8

  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW LE1U00050342/8

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI SEKRETARZA SĄDOWEGO

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577 j.t.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów na  staż  urzędniczy  w  sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400 j.t.) ogłasza nabór -  w drodze konkursu -  na jedno stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza sądowego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 367/18

  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 367/18

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 155 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228 j.t. ze zm.) ogłasza nabór - w drodze konkursu - na jedno stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3, 59-300 Lubin.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r. Sygn. akt I Ns 845/18

  W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 845/18, toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Pilińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Pilińskim, ostatnio zamieszkałym w Chocianowie przy ul. Lipowej nr 7, zmarłym 10 kwietnia 1951 roku w Chocianowie. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: