Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Lubinie jest sądem powszechnym utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. -  W sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 1975. 18.99). 


Sąd Rejonowy w Lubinie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016. 2062) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin  urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 2316).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. 2014. 1407) Sąd Rejonowy w Lubinie należy do właściwości apelacji wrocławskiej i właściwości okręgu legnickiego.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d