Wzory i formularze

Formularze ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości link

Formularze zapytań o udzielenie informacji z "Krajowy Rejestr Karny"
  • Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie ( *.rtf, *pdf)
  • Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym ( *.rtf, *pdf)
Formularze pism procesowych w postepowaniu cywilnym link
Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r.
(Prosimy drukować dwustronnie)
Pozew - formularz „P”
Format ( *RTF*PDF)
Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”
Format ( *RTF*PDF)
Odpowiedź na pozew - formularz „OP”
Format ( *RTF*PDF)
Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”
Format ( *RTF*PDF)
Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS”
Format ( *RTF*PDF)
 

Obywatel w postepowaniu cywilnym link

Rejestr zmian dla: Wzory i formularze