Zamówienia publiczne

Artykuły

 • F-350-1/18

  • Przedmiot zamówienia:

  Remont sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie

  • Oznaczenie postępowania:

  F-350-1/18

  • Termin składania ofert:

  do dnia: 17.05.2018r. do godz. 09:00 w Biurze Podawczym Sądu, pok.: 5 Parter - w siedzibie Zamawiającego - w budynku: Sąd Rejonowy w Lubinie ul. Wrocławska 3      59-300 Lubin 
  Sąd czynny w dniach: - poniedziałek w godzinach 7:30 do 18:00 - wtorek - piątek w godzinach 7:30 do 15:30. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer porządkowy.

  Czytajwięcejo:
 • F-35-10/2018

  • Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie dokumentacji technicznej remontu systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3 oraz Prokuratury Rejonowej w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 1.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-10/2018
  • Termin składania ofert:
   20/03/2018 do godz. 15:00,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl lub na piśmie na adres: Sąd Rejonowy w Lubinie ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin.
  Czytajwięcejo:
 • F-35-11/2018

  • Przedmiot zamówienia:
   Wiosenna pielęgnacja istniejących nasad na terenach zielonych wokół budynku Sądu Rejonowego w Lubinie
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-11/2018
  • Termin składania ofert:
   16/03/2018 do godz. 11:00,  osobiście: III piętro pok. 338 lub 337 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl 
  Czytajwięcejo: