Zamówienia publiczne

Artykuły

 • F-2503-4/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Usługi medycyny pracy na potrzeby Sądu Rejonowego w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-4/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-2503-3/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Czynności zgodne z treścią art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-3/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-2503-2/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie w okresie dwóch lat usługi stałej konserwacji dźwigu osobowego oraz dźwigu towarowego w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3, przez pracowników legitymujących się posiadaniem uprawnień do konserwacji dźwigów osobowych kategorii 1.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-2/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-2503-1/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usług technicznego utrzymania budynku w obiekcie Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-1/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-350-4/18

  • Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz na posesji Sądu Rejonowego w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-350-4/2018
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-350-3/18

  • Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz na posesji Sądu Rejonowego w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-350-3/2018
  • Termin składania ofert:
   27/09/2018r.  przedłużony do 01/10/2018 do godz. 09:00,  III piętro, pokój 338 budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ulicy Wrocławskiej 3.
  Czytajwięcejo:
 • F-35-27/2018

  • Przedmiot zamówienia:
   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przedmiocie weryfikacji przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”) w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-27/2018
  • Termin składania ofert:
   do dnia 14.09.2018r.  do godz. 15.00, pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl .
  Czytajwięcejo:
 • F-35-26/2018

  Przedmiot zamówienia:


  Przedmiotem zamówienia jest odpłatne prowadzenie konserwacji polegającej na stałym nadzorze oraz przeglądach okresowych urządzeń i instalacji:
  a) systemu alarmowego wykrywania i sygnalizacji pożaru,
  b) systemu alarmowego wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu,
  c) systemu telewizji przemysłowej,
  d) systemu oświetlenia awaryjnego,
  w obiekcie ZAMAWIAJĄCEGO w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3.

  Oznaczenie postępowania:
  F-35-26/2018

  Termin składania ofert:
  24.08.2018 r., pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl

  Czytajwięcejo:
 • F-35-23/2018

  • Przedmiot zamówienia:
   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądu i konserwacji urzadzeń oraz instalacji klimatyzacji zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-23/2018
  • Termin składania ofert:
   24/07/2018, pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl .
  Czytajwięcejo:
 • F-35-19/2018

  • Przedmiot zamówienia:
   Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej na realizację usługi, zgodnie z  art. 62.2 ustawy  Prawo budowlane - okresowej kontroli ("pięcioletniej") obiektu Sądu  Rejonowego w Lubinie w zakresie wszystkich instalacji elektrycznych celem określenia jej stanu technicznego i przydatności do dalszego użytkowania..
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-19/2018
  • Termin składania ofert:
   15/06/2018 do godz. 10:00,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl lub na piśmie na adres: Sąd Rejonowy w Lubinie ul. Wrocławska 3; 59-300 Lubin.
  Czytajwięcejo: