Zamówienia publiczne

Artykuły

 • F-2503-99/19

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
  zamówień publicznych

  Sąd Rejonowy w Lubinie, ul. Wrocławska 3, 59 - 300 Lubin; REGON 000325222 zaprasza do złożenia oferty cenowej na

  Przedmiot zamówienia:
  Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń oraz instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie
  Oznaczenie postępowania:
  F-2503-99/19
  Informacja z otwarcia ofert:

  Czytajwięcejo:
 • F-2503-86/2019

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  Przedmiot zamówienia:
  Roboty naprawcze na dachu budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3
  Oznaczenie postępowania:
  F-2503-86/19
  Informacja z otwarcia ofert:

  Czytajwięcejo:
 • F-2503-89/2019

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  Przedmiot zamówienia:
  Roboty malarskie oraz naprawcze w części pomieszczeń Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3
  Oznaczenie postępowania:
  F-2503-89/19
  Informacja z otwarcia ofert:

  Czytajwięcejo:
 • F-2503-4/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Usługi medycyny pracy na potrzeby Sądu Rejonowego w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-4/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-2503-3/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Czynności zgodne z treścią art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-3/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-2503-2/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie w okresie dwóch lat usługi stałej konserwacji dźwigu osobowego oraz dźwigu towarowego w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3, przez pracowników legitymujących się posiadaniem uprawnień do konserwacji dźwigów osobowych kategorii 1.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-2/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-2503-1/19

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

  • Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usług technicznego utrzymania budynku w obiekcie Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-2503-1/19
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-350-4/18

  • Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz na posesji Sądu Rejonowego w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-350-4/2018
  • Informacja z otwarcia ofert
  Czytajwięcejo:
 • F-350-3/18

  • Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz na posesji Sądu Rejonowego w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-350-3/2018
  • Termin składania ofert:
   27/09/2018r.  przedłużony do 01/10/2018 do godz. 09:00,  III piętro, pokój 338 budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ulicy Wrocławskiej 3.
  Czytajwięcejo:
 • F-35-27/2018

  • Przedmiot zamówienia:
   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przedmiocie weryfikacji przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”) w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-27/2018
  • Termin składania ofert:
   do dnia 14.09.2018r.  do godz. 15.00, pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl .
  Czytajwięcejo: