Zamówienia publiczne

Artykuły

 • F-35-54/2017

  • Przedmiot zamówienia:
   Wymiana opraw oświetleniowych na ciągach  komunikacyjnych II piętra budynku Sądu
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-54/2017
  • Termin składania ofert:
   19/09/2017 w formie elektronicznej na adres e-mail: beata.kosiorowska@lubin.sr.gov.pl
  Czytajwięcejo:
 • F-35-53/2017

  • Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Lubinie
  • Oznaczenie postępowania:
   F-35-53/2017
  • Termin składania ofert:
   19/09/2017, godzina: 9:00
  Czytajwięcejo: